Product Information

IPA100

Product Image X-ON

Datasheet
WIPE, PRE-SATURATED, IPA, 100 PER TUB
Manufacturer: ElectrolubePrice (USD)

1: USD 61.2715 ea
Line Total: USD 61.2715

420 - Global Stock
Ships to you between
Fri. 31 Mar to Thu. 06 Apr
MOQ: 1 Multiples:1
Pack Size :   1
Availability Price Quantity
95 - Global Stock


Ships to you between Fri. 31 Mar to Thu. 06 Apr

MOQ : 1
Multiples : 1

Stock Image

IPA100
Electrolube

1 : USD 32.3587
10 : USD 30.548
100 : USD 28.81

     
Manufacturer
Electrolube
Product Category
Unclassified
Wipe Material
Polyviscous
Wipe Width
140Mm
Wipe Length
190Mm
Product Range
-
Svhc
No Svhc (17-Dec-2015)
Msl
Msl 1 - Unlimited
Show Stocked Products With Similar Attributes. LoadingGif
Image Description
Stock Image LFCC400ML
COATING, CONFORMAL, LEAD FREE
Stock : 0
Stock Image LFFR400DB
REMOVER, FLUX, LEAD FREE, 400ML
Stock : 0
Stock Image IPA400H
ISOPROPANOL, AEROSOL, 400ML
Stock : 116
Stock Image IPA200
ISOPROPANOL
Stock : 0
Stock Image LRM12P
PEN, LABEL REMOVER, 12ML
Stock : 0
Stock Image LRM200D
LABEL REMOVER, 200ML, AEROSOL
Stock : 157
Stock Image LRM01L
LABEL REMOVER, 1L
Stock : 0
Stock Image MCF200
FREEZER, 200ML
Stock : 0
Stock Image MCF400
FREEZER, 400ML
Stock : 0
Stock Image MBP400
PAINT, MATT BLACK, 400ML
Stock : 0
Image Description
Stock Image AE1030
CABINET, 380X300X155MM
Stock : 0
Stock Image 525-2230-02
525223002 concord
Stock : 0
Stock Image AE1031
CABINET, 380X300X210MM
Stock : 0
Stock Image AE1032
CABINET, 200X300X120MM
Stock : 0
Stock Image WB-DJ
BREAD BOARD, WB-DJ
Stock : 0
Stock Image 21-033426-021
COAXfTWINAXIQUADRAX CONTACTS
Stock : 0
Stock Image LLL315R71E104MA11L
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0612 0.1uF 25volts X7R 20%
Stock : 0
Stock Image AE1034
CABINET, 300X400X210MM
Stock : 0
Stock Image AE1035
CABINET, 200X300X155MM
Stock : 0
Stock Image LLL317R71H103MA01L
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0612 0.01uF 50volts X7R 20%
Stock : 3571

Kanc dzenleme olduu 1 Yeni dzenleme tarihi 27.07.2015 GBF No 20997 Ksm I GVENLK BLG FORMU PRESATURATED IPA WIPES BLM 1: Maddenin/karmn ve irketin/datcnn kimlii 1.1. Madde/Karm kimlii rn ad PRESATURATED IPA WIPES rn numaras EIPA100 1.2. Madde veya karmn belirlenmi kullanmlar ve tavsiye edilmeyen kullanmlar Belirlenmi kullanmlar Temizleme ajan. Tavsiye edilmeyen kullanmlar Tavsiye edilmeyen zel kullanmlar tanmlanmamtr. 1.3. Gvenlik bilgi formu tedarikisinin bilgileri Tedariki ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD ASHBY PARK, COALFIELD WAY, ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR UNITED KINGDOM +44 (0)1530 419600 +44 (0)1530 416640 info hkw.co.uk 1.4. Acil durum telefon numaras Acil durum telefon numaras +44 (0)1530 419600 between 8.30am - 5.00pm GMT Mon Fri BLM 2: Zararllk tanmlanmas 2.1. Madde veya karmn snflandrlmas Snflandrma T.C. 28848 Fiziksel zararlar Alev. Sv 2- H225 Salk zararlar Gz Tah. 2- H319 Elicitation - EUH208 BHOT Tek Mrz. 3- H336 evresel zararlar Zararl olarak snflandrlmamtr. Snflandrma T.C. Xi R36. F R11. R67. 27092/(67/548/EEC) veya (1999/45/EC) 2.2. Etiket unsurlar Zararllk iareti Uyar kelimesi Tehlike 1/12Kanc dzenleme olduu 1 Yeni dzenleme tarihi 27.07.2015 GBF No 20997 Ksm I GVENLK BLG FORMU PRESATURATED IPA WIPES Zararllk fadeleri H225 Kolay alevlenir sv ve buhar. H319 Ciddi gz tahriine yol aar. H336 Rehavete veya ba dnmesine yol aabilir. EUH208 1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on, karm: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on EC no. 247- 500-7 ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on EC no. 220-239-6 (3:1) ierir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. nlem ifadeleri P210 Isdan, kvlcmdan, alevden, scak yzeylerden uzak tutun. Sigara iilmez. P240 Kab ve alc ekipman topraa oturtun/balayn. P241 Patlamaya dayankl elektrikli malzeme kullann. P242 Sadece ate almayan aletler kullann. P243 Statik boalmaya kar nleyici tedbirler aln. P261 Buharn/spreyini solumaktan kann. P264 Ellelemeden sonra kirlenmi cildi iyice ykayn. P271 Sadece darda veya iyi havalandrlan bir alanda kullann. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kyafet/gz koruyucu/yz koruyucu kullann. P303+P361+P353 DER (veya sa) LE TEMAS HALNDE SE: Kirlenmi tm giysilerinizi hemen kaldrn/kartn. Cildinizi su/du ile durulayn. P304+P340 SOLUNDUUNDA: Zarar gren kiiyi temiz havaya kartn ve kolay biimde nefes almas iin rahat bir pozisyonda tutun. P305+P351+P338 GZ LE TEMASI HALNDE: Su ile birka dakika dikkatlice durulayn. Takl ve yapmas kolaysa, kontak lensleri kartn. Durulamaya devam edin. P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHR DANIMA MERKEZNN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayn. P337+P313 Gz tahrii kalc ise: Tbbi yardm/bakm aln. P370+P378 Yangn durumunda: Sndrme iin kpk, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullann. P403+P233 yi havalandrlm bir alanda depolayanz. Kab skca kapal tutun. P403+P235 yi havalandrlm bir alanda depolayan. Souk tutun. P405 Kilit altnda saklayn. P501 erii/kab ulusal ynetmeliklere gre bertaraf edin. P102 ocuklarn eriemeyecei yerde saklayn. erikler propan-2-ol 2.3. Dier zararlar BLM 3: Bileimi/iindekiler hakknda bilgi 3.2. Karmlar propan-2-ol 60-100% CAS numaras: 67-63-0 EC numaras: 200-661-7 REACH kayt numaras: 01- 2119457558-25-XXXX Snflandrma T.C. 28848 Snflandrma T.C. 27092/(67/548/EEC) veya (1999/45/EC) Alev. Sv 2- H225 F R11 Xi R36 R67 Gz Tah. 2- H319 BHOT Tek Mrz. 3- H336 2/12